Tiền thưởng tết có được tính vào chi phí được trừ? Có phải tính thuế TNCN?

0

Mỗi dịp tết đến xuân về hầu hết các doanh nghiệp đều có những khoản tiền thưởng cho người lao động. Vậy tiền thưởng tết có được tính vào chi phí được trừ, có phải tính thuế thu nhập cá nhân đối người nhận thưởng. Những khoản tiền thưởng này được quy định cụ thể ở những văn bản nào? Tất cả sẽ có trong bài viết này:

1. Tiền thưởng là gì?

Căn cứ điều 104, bộ luật lao động 2019 số 45/2019/QH14 về Thưởng:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

>>> Như vậy, khi doanh nghiệp thưởng tết cho người lao động thì phải căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để thưởng. Thưởng phải được quy định trong quy chế thưởng của doanh nghiệp hoặc trong trong hợp đồng lao động. Có thể thưởng bằng tiền, tài sản hoặc hình thức khác.

Bài viết này chúng ta đề cập đến thưởng bằng TIỀN các bạn nhé.

2. Tiền thưởng tết có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Căn cứ tiết b, điểm 2.6, khoản 2, điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: …

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

>>> Như vậy, tiền thưởng tết là một khoản chi phí được trừ nếu thỏa mãi điều kiện trên.

Tiền thưởng tết có được tính chi phí được trừ

Tiền thưởng tết có được tính chi phí được trừ

3. Tiền thưởng tết có tính thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ điểm e, khoản 2, điều 2, thông tư 111/2013/TT-BTC, ngày 15/08/2013, hiệu lực 01/10/2013

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công …

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:…

>>> Như vậy, tiền thưởng là một khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Kết luận:

  • Tiền thưởng là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cũng như mức độ hoàn thành công việc của người lao động và phải được quy định rõ ràng trong quy chế thưởng cũng như tại một trong các văn bản sau: Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính, Quy chế lương, Thoả ước lao động tập thể.
  • Khi chi thưởng phải có Biên bản họp thông qua điều kiện thưởng, mức thưởng… Kèm theo danh sách lao động được thưởng, quyết định thưởng và chứng từ thanh toán tiền thưởng…
  • Sau khi thưởng cho người lao động Doanh nghiệp phải đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của Doanh nghiệp. Điều này cũng có thể hiểu rằng việc chi thưởng cần đảm bảo doanh nghiệp làm ăn có lãi.
  • Chi phí về tiền thưởng được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Tiền thưởng là một loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là hướng dẫn và căn cứ pháp lý về tiền thưởng tết có được tính vào chi phí được trừ hay không. Nếu còn vướng măc bạn vui lòng đặt câu hỏi hoặc liên hệ để cùng chia sẻ.

Xem thêm về tiền lương, tiền thưởng:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99