Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, lớn?

0

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì? Là câu hỏi mà nhiều bạn kế toán tra cứu để thực hiện lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp mình.

Như đã biết hiện tại có có 2 chế độ kế toán phổ biến dành cho 2 quy mô doanh nghiệp khác nhau (trừ các doanh nghiệp đặc thù như: chủ đầu tư, ngân hàng, bảo hiểm…):

 • Chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC – dành cho doanh nghiệp lớn
 • Chếđộ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC – dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngoài ra còn một chế độ kế toán nữa cho doanh nghiệp siêu nhỏ đó là thông tư 132/2018/TT-BTC. Tuy nhiên thì hầu hết kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC (vì được phép).

Vậy làm thế nào để phân biệt được quy mô của doanh nghiệp mình là lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ để áp dụng chế độ kế toán phù hợp?

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ như sau

1.1. Doanh nghiệp siêu nhỏ

a. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:

 • Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người;
 • Và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

b. Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

 • Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người;
 • Và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

1.2. Doanh nghiệp nhỏ

a. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:

 • Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người;
 • Và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định trên.

b. Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

 • Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người;
 • Và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định trên.

1.3. Doanh nghiệp vừa

a. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:

 • Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người;
 • Và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định trên.

b. Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

 • Sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người;
 • Và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định trên.

2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp lớn

Không có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định doanh nghiệp lớn. Mà sẽ suy ra từ tiêu chí của doanh nghiệp vừa. Nếu các con số về lao động tham gia bảo hiểm, tổng doanh thu năm hoặc tổng nguồn vốn năm của doanh nghiệp bạn vượt qua các tiêu chí của doanh nghiệp vừa thì đương nhiên bạn là doanh nghiệp lớn rồi 🙂 (tất nhiên là theo từng lĩnh vực nhé).

3. Xác định lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Cách xác định các tiêu chí còn lại

Như số lao động tham gia bảo hiểm bình quân trong năm, Tổng doanh thu, Tổng nguồn vốn. Các bạn tham khảo điều 7, 8, 9 nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Trên đây là tóm tắt về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp lớn. Các bạn xác định chính xác để lựa chọn đúng chế độ kế toán nhé. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm về chế độ kế toán:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99