Browsing: Tin bài

Tin bài % thuế thu nhập doanh nghiệp

Một số nước châu Á đã giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để thu hút đầu tư. Hiện ở châu Á, Singapore và Đài Loan là hai nền kinh tế có mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp thuộc vào nhóm thấp nhất là 17%.