#10-Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross

0

Tính thuế nhà thầu theo giá Gross là một cách gọi khác của cách tính thuế nhà thầu khi giá trị hợp đồng nhà thầu là giá đã bao gồm các loại thuế (GTGT và TNDN). Và áp dụng với phương pháp tính thuế nhà thầu trực tiếp. Tiền thuế do nhà thầu nước ngoài chịu, bên Việt Nam tính và khấu trừ lại trước khi thanh toán công nợ cho nhà thầu nước ngoài. (Giá trị thanh toán = Giá trị hợp đồng – Tiền thuế).

>> Xem phương pháp tính thuế nhà thầu

Tính thuế nhà thầu theo giá Gross là cách tính thuế khá đơn giản. Kế toán chỉ việc lấy giá trị hợp đồng hoặc từng phần việc của hợp đồng theo từng ngành kinh doanh và nhân với tỷ lệ chịu thuế của từng ngành kinh doanh.

Thuế nhà thầu với tổ chức nước ngoài gồm 2 loại thuế là GTGT và TNDN. Theo đó:

 • Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ chịu thuế trên DT
 • Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ chịu thuế trên DT

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế GTGT là giá đã bao gồm thuế GTGT
 • Doanh thu tính thuế TNDN là giá đã bao gồm thuế TNDN = DT bao gồm thuế GTGT – Tiền thuế GTGT
 • Tỷ lệ chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu được hướng dẫn bởi Bộ tài chính.

Ví dụ cụ thể về cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross ở cả 2 trường hợp:

 1. Giá trị hợp đồng tách riêng được theo từng ngành kinh doanh
 2. Không tách riêng được.

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A ký hợp đồng với Bên Việt Nam để xây dựng một nhà máy điện X với giá trị là 70 triệu USD (giá đã bao gồm thuế – Giá Gross). Bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế.

Trường hợp 1: Hợp đồng nhà thầu tách riêng giá trị từng hoạt động kinh doanh như sau:

+ Giá trị máy móc, thiết bị cung cấp cho công trình: 50 triệu USD.

Trong đó:

 • Giá trị máy móc, thiết bị thuộc diện chịu thuế GTGT: 45 triệu USD.
 • Giá trị dịch vụ bảo hành đi kèm máy móc, thiết bị: 5 triệu USD.

+ Giá trị dịch vụ đào tạo kỹ thuật, vận hành thử: 5 triệu USD.

+ Giá trị nhà xưởng, hệ thống phụ trợ khác, xây dựng, lắp đặt: 15 triệu USD.

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross với trường hợp này như sau:

a/ Tỷ lệ chịu thuế GTGT, TNDN theo ngành kinh doanh:

 • Của Giá trị thiết bị: Không tính thuế GTGT do thiết bị đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; TNDN 1%
 • Của dịch vụ bảo hành, đào tạo, vận hành: VAT 5%; TNDN 5%
 • Của giá trị xây dựng, lắp đặt: VAT 3%; TNDN 2%

b/ Tiền thuế GTGT được xác định như sau: (ĐVT: 1.000$)

 • Của Giá trị thiết bị: = 0. 
 • Của Dịch vụ bảo hành, đào tạo, vận hành: =(5.000 + 5.000) x 5% = 500
 • Của Giá trị xây dựng, lắp đặt: = 15.000 x 3% = 450

c/ Tiền thuế TNDN được xác định như sau: (ĐVT: 1.000$)

 • Của Giá trị thiết bị: = 45.000 x 1% = 450
 • Của Dịch vụ….: = {(5.000 + 5000) – 500} x 5% = 475
 • Của Giá trị XD, lắp đặt: = (15.000 – 450) x 2% = 291

>>> Vậy tổng tiền thuế nhà thầu phải nộp: = (500 + 450) + (450 + 475 + 291) = 2.166

Trường hợp 2: Hợp đồng nhà thầu không tách riêng giá trị từng hoạt động kinh doanh

Hợp đồng nhà thầu không tách riêng giá trị từng hoạt động kinh doanh, chỉ quy định giá trị Hợp đồng bao gồm máy móc, thiết bị, dịch vụ bảo hành, đào tạo kỹ thuật, vận hành thử và xây dựng lắp đặt là 70 triệu USD (đã bao gồm thuế). Thì:

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross của trường hợp này như sau:

a/ Tỷ lệ chịu thuế GTGT, TNDN tính chung cho cả giá trị hợp đồng:

 • Thuế GTGT: 3%
 • Thuế TNDN: 2%

b/ Tiền thuế GTGT và tiền thuế TNDN: (ĐVT: 1.000$)

 • Tiền thuế GTGT = Tổng giá trị hợp đồng (đã có VAT) x 3% = 70.000 x 3% = 2.100
 • Tiền thuế TNDN = (70.000 – 2.100) x 2% = 1.358

>>> Vậy tổng tiền thuế nhà thầu phải nộp: = 2.100 + 1.358 = 3.458

Các bạn có thể thấy việc tách giá trị hợp đồng theo từng ngành kinh doanh để được áp dụng mức tỷ lệ chịu thuế cho từng ngành kinh doanh là rất quan trọng. Giảm được tiền thuế nhà thầu rất nhiều. (2.166 so với 3.458)

Trên đây là một ví dụ đơn giản về cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross (giá đã bao gồm thuế). Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ để cùng chia sẻ. Chúc bạn thành công.About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99