#11-Cách tính thuế nhà thầu theo giá Net

0

Tính thuế nhà thầu theo giá Net là một cách gọi khác của cách tính thuế nhà thầu khi giá trị hợp đồng nhà thầu là giá chưa bao gồm các loại thuế (GTGT và TNDN). Và áp dụng với phương pháp tính thuế nhà thầu trực tiếp. Tiền thuế do bên Việt Nam chịu. Bên Việt Nam sẽ thanh toán đủ công nợ theo hợp đồng cho nhà thầu nước ngoài. (Giá trị thanh toán = Giá trị hợp đồng; Tiền thuế bên VN chịu).

Tính thuế nhà thầu theo giá Net có khó không?

Tính thuế nhà thầu giá Net phức tạp hơn một chút so với tính thuế nhà thầu theo giá Gross. Theo quy định thì doanh thu tính thuế nhà thầu là doanh thu đã bao gồm các loại thuế. Nên khi hợp đồng nhà thầu quy định giá trị hợp đồng là giá chưa bao gồm các loại thuế, thì Kế toán cần phải có thao quy đổi giá trị chưa thuế thành giá có thuế trước khi nhân với tỷ lệ chịu thuế.

Thuế nhà thầu với tổ chức nước ngoài gồm 2 loại thuế là GTGT và TNDN. Do vậy việc quy đổi doanh thu chưa bao gồm thuế thành doanh thu bao gồm thuế cũng chính là việc quy đổi doanh thu tính thuế cho 2 loại thuế này.

Theo đó để tính thuế nhà thầu giá Net ta sẽ đi qua các bước sau:

Bước 1: Quy đổi doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN thành doanh thu tính thuế TNDN (DT có thuế TNDN) và tính thuế TNDN.

>> Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ chịu thuế TNDN trên DT

Bước 2: Quy đổi doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT thành doanh thu tính thuế GTGT (DT có thuế GTGT) và tính thuế GTGT.

>> Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ chịu thuế GTGT trên DT

Trong đó:

  • Tỷ lệ chịu thuế GTGT và thuế TNDN được quy định bởi Bộ tài chính
  • DT chưa thuế TNDN = Giá trị hợp đồng
  • DT chưa thuế GTGT = DT tính thuế TNDN (là DT đã bao gồm thuế TNDN)

Ví dụ cách tính thuế nhà thầu theo giá Net

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A ký với Bên Việt Nam để thực hiện hợp đồng dịch vụ, xây dựng (có bao thầu nguyên liệu) một nhà máy điện X với giá trị trọn gói là 70 triệu USD (giá chưa bao gồm thuế – Giá Net). Yêu cầu tính thuế nhà thầu.

Theo ví dụ trên thì:

  • Doanh thu tính thuế nhà thầu là chưa bao gồm thuế. Nên kế toán phải quy đổi thành doanh thu có thuế.
  • Tỷ lệ chịu thuế GTGT là 3%, tỷ lệ chịu thuế TNDN là 2% (theo quy định của Bộ tài chính)
  • Bên Việt Nam là bên chịu thuế.

Các tính thuế theo giá Net được thực hiện như sau:

Bước 1: Quy đổi và tính thuế TNDN (ĐVT: 1.000$)

  • Doanh thu tính thuế TNDN = 70.000 / (1 – 2%) = 71.429
  • Thuế TNDN = 71.429 x 2% = 1.429

Bước 2: Quy đổi và tính thuế GTGT (ĐVT: 1.000$)

  • Doanh thu tính thuế GTGT = 71.429 / (1-3%) = 73.638 (Vì DT chưa thuế GTGT = DT có thuế TNDN)
  • Thuế GTGT = 73.638 x 3% = 2.209

>> Vậy tổng thuế nhà thầu = 1.429 + 2.209 = 3.636
Số tiền thuế này bên Việt Nam phải chịu và nộp vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là một ví dụ đơn giản về cách tính thuế nhà thầu theo giá Net (giá chưa bao gồm thuế). Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ để cùng chia sẻ. Chúc bạn thành công.

Xem thêm về thuế nhà thầu:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99