Tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN năm 2022 là bao nhiêu?

0

Tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN năm 2022 là bao nhiêu? 75% hay 80%? Tính trên mấy quý? Quy định hiện hành của pháp luật về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Tối thiểu 75% cho 3 quý đầu năm là quy định của nghị định 126/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên quy định này đã có nhiều bất cập đối với doanh nghiệp. Bởi doanh thu chịu thuế TNDN của các Doanh nghiệp là khác nhau ở các thời điểm khác nhau.

Có doanh nghiệp thì hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu diễn ra ở 3 tháng cuối năm (quý 4). Dẫn đến doanh thu quý 4 cao hơn hẳn các quý trước, thậm trí cao hơn cả 3 quý đầu năm. Do đó rất dễ bị chậm nộp tiền thuế so với quy định trên.

Ngược lại, những Doanh nghiệp mà 3 quý đầu năm có doanh thu tốt, phải tạm nộp thuế nhiều, trong khi quý 4 thì không có doanh thu hoặc rất ít. Dẫn đến số tạm nộp cao hơn nhiều so với quy định 75% => Thiệt thòi cho doanh nghiệp.

Tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN năm 2022 là bao nhiêu?

Tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN năm 2022 là bao nhiêu?

Quy định hiện hành mới nhất về tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN năm 2022

Từ những bất cập nêu trên thì Chính phủ đã quy định lại và quay về tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN như cũ là 80%. Cụ thể như sau:

Ngày 30/10/2022 Chính phủ ban hành nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều cho nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nghị định đã sửa đổi đoạn văn bản số 4, điểm b, khoản 6, điều 8, nghị định 126/2020/NĐ-CP thành:

“Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.”

Quy định này có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2021 trở đi.

Như vậy:

  • Tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN năm 2022 tối thiểu phải bằng 80% số thuế TNDN theo quyết toán năm
  • Hạn tạm nộp 30/01 năm sau năm quyết toán

Xem thêm về thuế TNDN:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99