Browsing: Văn bản

Kế toán

Là kế toán, bạn học về nguyên lý kế toán và kế toán tài chính là chưa đủ. Bạn cần phải đọc và nghiên cứu thêm về Chuẩn mực kế toán. Chuẩn mực kế toán thì có chuẩn mực kế toán Việt Nam và …