Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

0

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp bạn có sự thay đổi về tên, địa chỉ công ty (thay đổi trụ sở). Vậy bạn sẽ là gì để xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh. Trong khi những hóa đơn đó bạn đã thông báo phát hành rồi…

Để xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh bạn cần phân biệt ra hai trường hợp:

1/ Thay đổi tên, địa chỉ, nhưng không thay đổi MST, không thay đổi CQT quản lý:

Trường hợp này nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng những hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết, bạn cần làm như sau:

  • Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Liên hệ bên cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để được thay đổi thông tin về Tên, địa chỉ Cty trên hóa đơn.

(Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn được thực hiện trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK hoặc kê khai trực tuyến trên thuedientu.gdt.gov.vn)

Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

Thông báo điều chỉnh thông tin

2/ Thay đổi tên, địa chỉ, CQT quản lý, nhưng không thay đổi MST:

Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết, thì:

  • Phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi
  • Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.)
  • Liên hệ bên cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để thay đổi thông tin

Nếu không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết, thì:

  • Thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng
  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn với CQT nơi chuyển đi
  • Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Như vậy bạn cần xác định xem doanh nghiệp mình thuộc trường hợp nào. Để có cách thức xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh cho phù hợp nhé.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99