Xử lý hóa đơn khi hủy hợp đồng cung cấp HHDV

0

Xử lý hóa đơn khi hủy hợp đồng cung cấp HHDV như thế nào? Với câu hỏi này thì bài viết xin đưa ra các trường hợp liên quan như sau:

1. Xử lý hóa đơn khi hủy hợp đồng trong cung cấp hàng hóa

Hàng hóa ở đây được hiểu là những thứ mà cảm quan nhìn thấy được (hàng hóa, thành phẩm, vật liệu, tài sản…)

1.1. Nếu người bán đã gửi hóa đơn mà chưa giao hàng cho người mua

  • Đã gửi hóa đơn, chưa giao hàng, sau đó vì lý do nào đó mà hợp đồng 2 bên bị hủy thì 2 bên phải có biên bản ghi nhận sữ việc và xác định lỗi, bồi thường… (Biên bản hủy hợp đồng).
  • Tiếp đó vì bên mua chưa nhận hàng nên bên bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm bằng chính giá trị lô hàng đã hủy

1.2. Nếu người bán đã gửi hóa đơn, đã giao hàng cho người mua

  • Điều này phải được chứng minh bằng “biên bản giao nhận hàng” có xác nhận của 2 bên. Như vậy bên mua đã nhận hàng, nhưng sau đó hợp đồng 2 bên bị hủy.
  • Vì người mua đã nhận hàng nên khi hủy hợp đồng không nhận hàng nữa thì người mua phải lập “hóa đơn trả lại hàng” cho người bán. Trên hóa đơn ghi rõ trả lại hàng do hủy hợp đồng ….
xử lý hóa đơn khi hủy hợp đồng

Xử lý hóa đơn khi hủy hợp đồng

2. Khi hủy hợp đồng trong cung cấp dịch vụ

Dịch vụ ở đây được hiểu là những thứ không nhìn thấy được, hoặc nhìn thấy được nhưng đó là kết quả của cả một quá trình (vd: xây dựng, lắp đặt…)

1.1. Dịch vụ chưa nghiệm thu nhưng đã lập và gửi hóa đơn

Căn cứ điểm b, khoản 1, điều 7, thông tư 78/2021/TT-BTC

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo mẫu quy định;

Như vậy người bán chỉ phải hủy hóa đơn đã lập và thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 04/SS-HĐĐT

1.2. Dịch vụ đã nghiệm thu đã lập và gửi hóa đơn

Trường hợp này thì không giống như hàng hóa mà người mua xuất trả lại cho người bán (dịch vụ thì không định lượng được). Do vậy người bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm cho toàn bộ giá trị hợp đồng đã nghiệm thu nhưng bị hủy.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn khi hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ bị hủy. Nếu còn vướng mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp để trao đổi.

Xem thêm về xử lý hóa đơnAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99