Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Xuất Catalogue cho khách hàng có phải lập hóa đơn?

Xuất Catalogue có phải lập hóa đơn không? Chi phí in Catalogue có được tính vào chi phí được trừ, có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng không? Thủ tục xuất kho Catalogue gồm những gì?

1. Catalogue là gì?

Xuất catalogue có phải lập hóa đơn? (ảnh minh họa)

2. Xuất Catalogue có phải lập hóa đơn?

3. Công văn tham khảo về việc lập hóa đơn khi xuất dùng catalogue

Bạn có thể tham khảo công văn số 11553/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh:

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có nhập khẩu catalogue để làm mẫu quảng cáo cho khách hàng và có mua một số mặt hàng để tặng cho khách hàng như rượu, bánh, bút bi, … thì Công ty phải lập hóa đơn tính thuếGTGT đối với hàng hóa dùng để tặng khách hàng theo quy định (catalogue để làm mẫu quảng cáo cho khách hàng không phải lập hóa đơn).

Những chi phí phát sinh từ nhập khẩu catalogue và mua hàng hóa tặng khách hàng nêu trên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 và thuộc khoản chi phí bị khống chế theo quy định tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Ngắn gọn vậy thôi các bạn nha 🙂

Xem thêm về hóa đơn:

Exit mobile version