Xuất hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn bị xử lý thế nào?

0

Xuất hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn bị xử lý thế nào? Đương nhiên bạn làm sai thì sẽ bị phạt rồi. Đây là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Bởi hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế sẽ không có giá trị sử dụng. (Bài viết này không đề cập đến các trường hợp bị cưỡng chế hóa đơn).

Giải pháp để xử lý khi lỡ xuất hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn

Khi bị cưỡng chế hóa đơn doanh nghiệp sẽ nhận được “thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng”. Nhưng vì lý do chủ quan, khách quan nào đó mà kế toán vẫn xuất hóa đơn giao cho người mua.

Xuất hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn

Xuất hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn

Theo một công văn hướng dẫn của TCT thì:

“Căn cứ quy định trên, trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế phát sinh (nếu có) do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Các hóa đơn nêu trên không còn giá trị sử dụng, đơn vị bán hàng và mua hàng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; đơn vị mua hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định”.

Như vậy việc xuất hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế đã có chế tài rất rõ ràng:

Với bên bán:

  • Bị truy thu số thuế phát sinh (nếu có)
  • Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Với bên mua:

  • Không được kê khai khấu trừ thuế GTGT
  • Không được tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
  • Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định.

Công văn trên cũng hướng dẫn:

“…Sau khi Quyết định cưỡng chế hết hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực, qua xác minh cơ quan thuế xác định thực tế có hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị bán hàng xuất hóa đơn, căn cứ các hóa đơn này đơn vị bán hàng, mua hàng thực hiện kê khai thuế theo quy định.”

>> Như vậy có thể hiểu rằng, nếu sau khi quyết định cưỡng chế hết hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực (doanh nghiệp được gỡ bỏ tình trạng cưỡng chế). Cơ quan thuế xác minh thực tế thấy rằng các giao dịch mua, bán trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn là có thật thì DN được phép xuất hóa đơn lại để thay thế cho những hóa đơn đã thu hồi trước đó. Lúc này bên bán, bên mua căn cứ vào hóa đơn thay thế để kê khai thuế theo quy định (Bên bán kê khai đầu ra (nếu trước đó chưa bị truy thu), Bên mua kê khai khấu trừ đầu vào và tính chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp).

Ok, trên đây là hướng dẫn xử lý trường hợp xuất hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn.

Điều cần làm của kế toán chúng ta là hãy hiểu pháp luật về thuế để làm đúng luật. Thực hiện đúng thời hạn khai thuế, nộp thuế, không mua bán hóa đơn khống…. Nói chung là tránh để tình trạng doanh nghiệp bị đưa vào danh sách đen của cơ quan thuế. Nguy cơ bị cưỡng chế là rất cao.

Chúc các bạn may mắn và thành công nhé!

Xem thêm về hóa đơn:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99