Xuất khẩu có phải lập hóa đơn điện tử không?

0

Xuất khẩu có phải lập hóa đơn điện tử không? Cách lập hóa đơn hàng xuất khẩu thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé các bạn!

1/ Xuất khẩu có phải lập hóa đơn điện tử không?

1.1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ khoản 1, 2 điều 8, nghị định 123/2020/NĐ-CP

Điều 8. Loại hóa đơn

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

1.2. Kết luận:

Theo các quy định nêu trên thì kể từ ngày 01/02/2022, khi nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì:

  • Việc xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử
  • Tùy vào doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT nào mà dùng loại hóa đơn đó (hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng).
  • Việc lập hóa đơn điện tử khi xuất khẩu là quy định của pháp luật về hóa đơn. Còn hóa đơn thương mại giữa người mua và người bán thì vẫn theo thông lệ quốc tế.

2/ Cách lập hóa đơn điện tử khi xuất khẩu

Căn cứ điểm c, khoản 13, điều 10, nghị định 123/2020/NĐ-CP

c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

– Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD – Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR- Năm nghìn ơ-rô và năm mươi xu).

– Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn theo ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

Xuất khẩu có phải lập hóa đơn điện tử không?

Xuất khẩu có phải lập hóa đơn điện tử không?

Trên đây là cơ sở pháp lý và hướng dẫn khi lập hóa đơn điện tử hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Chúc các bạn áp dụng thành công nhé!

Xem thêm về hóa đơn điện tửAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99