Xuất khẩu dùng hóa đơn nào? Có dùng Hóa đơn điện tử không?

0

Xuất khẩu dùng hóa đơn nào là vấn đề có nhiều chuyện để nói của kế toán. Bởi nó theo quy định của từng thời kỳ.

Quy định trước đây về xuất khẩu dùng hóa đơn nào?

Thì bạn sẽ được trả lời là: hóa đơn xuất khẩu, kèm theo đó là hóa đơn thương mại cho người người mua bên nước ngoài và làm căn cứ khai hải quan.

Như vậy, nếu một DN vừa xuất khẩu, vừa bán trong nước thì DN đó sẽ phải phát hành 2 loại hóa đơn: Một là hóa đơn xuất khẩu, Hai là hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để xuất bán trong nước. Tất nhiên khi xuất khẩu vẫn phải có hóa đơn thương mại cho nhà nhập khẩu nước ngoài.

Một thời gian tiếp theo hóa đơn xuất khẩu bị loại bỏ thì việc xuất khẩu dùng hóa đơn nào lại được trả lời là: Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng (tùy trường hợp DN áp dụng phương pháp tính thuế GTGT nào). Tất nhiên kèm theo đó vẫn có thêm hóa đơn thương mại cho người nhập khẩu nước ngoài và làm căn cứ khai hải quan.
Tức là lúc này khi xuất khẩu thì sử dụng hóa đơn GTGT thay cho hóa đơn xuất khẩu để làm căn cứ kê khai thuế trong nước.

Xuất khẩu dùng hóa đơn nào?

Xuất khẩu dùng hóa đơn nào?

Thời điểm từ 01/09/2014 đến nay thì việc xử dụng hóa đơn trong xuất khẩu được hướng dẫn như sau:

Chỉ phải dùng hóa đơn thương mại cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Không phải dùng hóa đơn xuất khẩu hay hóa đơn tài chính nữa (hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng). => Nhẹ hết cả người :))

Thực tế thời điểm này (2021) thì việc sử dụng hóa đơn trong hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài đang có 2 quy định song song đều có hiệu lực.

+ Với doanh nghiệp chưa áp dụng hóa đơn điện tử: Thì thực hiện theo quy định tại thông tư 119/2014/TT-BTC (vẫn còn hiệu lực đến 01/07/2022). Thông tư này quy định xuất khẩu dùng hóa đơn thương mại.

+ Với doanh nghiệp đã áp dụng hóa đơn điện tử: Thì thực hiện theo thông tư 68/2019/TT-BTC. Thông tư này quy định xuất khẩu dùng hóa đơn GTGT điện tử (phương pháp khẩu trừ) hoặc hóa đơn bán hàng điện tử (phương pháp trực tiếp) để khai thuế trong nước và dùng hóa đơn thương mại cho nhà nhập khẩu nước ngoài.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi thì từ ngày 01/07/2022 khi quy định về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có hiệu lực. Lúc này câu hỏi xuất khẩu dùng hóa đơn nào sẽ được trả lời theo hướng dẫn tại thông tư 68/2019/TT-BTC nêu trên.

Xem thêm về xuất, nhập khẩu:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99